15 mei 2018nieuws

Op 7 mei was er een overleg van het Synfrabestuur met een delegatie van het Aannemerscollectief. In dit overleg zijn de volgende punten besproken.

Jaaroverzicht
Het jaaroverzicht is in de lijn van het overzicht van vorig jaar. De animatie die hiervan gemaakt is, wordt door het bestuur en de aannemers goed ontvangen. Nog dezelfde middag (7 mei) is het filmpje samen met de jaarcijfers op de website geplaatst.

Auditinstantie QPS 2.0
Met enkele instanties zijn gesprekken gevoerd voor audits op het gebied van EMVI, veiligheid en graafschadepreventie. Er is een keuze gemaakt voor KIWA die zowel kwalitatief als prijstechnisch het beste uit de bus kwam.

Capaciteit in de markt versus rendement op aansluitketen en automatisering/DSP
De aannemers geven aan te twijfelen aan de haalbaarheid van de implementatie van de DSP. Verder gaan zij onderzoeken hoe het aansluitproces slimmer kan, welke innovaties mogelijk zijn.

Programmafout bij mijnaansluiting.nl
Deze fout zorgt ervoor dat aanvragen waarbij de locatie op de kaart geprikt wordt niet meer in beeld zijn. Mijnaansluiting.nl is bezig met een oplossing. In week 20 wordt deze getest door Mijnaansluiting.nl.