28 november 2017nieuws

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar deelt het Synfrabestuur de belangrijkste onderwerpen met jullie. Hieronder alvast een voorproefje uit het overleg van 6 november:

Participatie aannemers in Synfrabestuur
Het bestuur wil de aannemers actiever gaan betrekken om samen invulling te geven aan de verbetering van onze processen. Er ligt een voorstel om deelname vanuit het Aannemerscollectief aan het bestuursoverleg tweemaandelijks te doen. Dit voorstel wordt binnenkort met aannemers besproken en uitgewerkt als iedereen akkoord gaat met de randvoorwaarden.

Bestuursoverleg Synfra nieuwe stijl

Wie Bedrijf Functie Portefeuillehouder*
Eddy Toonen WML Voorzitter Proces aansluitingen inclusief LIP
Wilfried Martens Brabant Water Bestuurslid Contractmanagement
Damir Josipovic Brabant Water Penningmeester Cultuur
Dirk van de Reepe Enexis Secretaris Veiligheid inclusief wet- en regelgeving
Sjef Vaessen WML Bestuurslid Veiligheid inclusief wet- en regelgeving
Sandra Thalen Enexis Bestuurslid Proces Infra
Gido Willemse Delta Netwerkbedrijf Bestuurslid
Wim Langewouters Synfra Bestuurslid

*De portefeuillehouder is de spil tussen bestuur en het betreffende overleg.

 

Implementatie CROW 500
Het aannemerscollectief heeft een brief gestuurd over dit onderwerp. Hierin geven zij aan dat de implementatie te wensen overlaat. CROW 500 is al vanaf 1-1-2017 een verplichting. Op dit moment bekijkt elk netwerkbedrijf voor zich de stand van zaken. Daarna zal gezamenlijk gekeken worden wat nog te doen.

Achterstanden in Gemma
De oproep van Ad van Mol wordt als wake up call beschouwd. In het overleg van 7 november over aansluitingen zal dit verder besproken worden.

Coördinatorschap Limburg/gebruik Gemma infraprojecten
Er vindt een discussie plaats over de verschillen tussen Brabant en Limburg. In Limburg wordt Gemma voor de vorm deels gevuld. Verder maakt men planning buiten Gemma om en wordt MOOR rechtstreeks gevuld. De vraag is wat helpt ons bij de ondersteuning van het infraproces en op welke functionaliteiten. Dit zal in de bijeenkomst over Infra op 1 december besproken worden. Ook zal er overleg met APK plaatsvinden aangezien zij zowel een perceel in Brabant als in Limburg hebben.