Veiligheid bij Synfra

Synfra heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Samen met netbeheerders en aannemers werken we aan een zo veilig mogelijke werk- en leefomgeving. Het beleid bepalen de bedrijven zelf, echter proberen wij hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Synfrapartners streven naar 0 veiligheidsongevallen. Indien er toch iets gebeurt, streven we naar een maximaal leereffect.

De Veiligheidsladder

In september 2021 zijn de nadere overeenkomsten en de daarbij uitgesproken ambities officieel bekrachtigd door alle partners. Voor de ambities op het gebied van veiligheid zijn initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsklimaat. Hieruit zijn de volgende doelstellingen gekomen:

  • Implementatie en behalen van veiligheidsladder niveau 3, uiterlijk 1 september 2022 door alle aannemers en netwerkbedrijven. De certificeringsplicht geldt voor alle netwerkbedrijven en contractaannemers.
  • Ambitie om door te groeien naar niveau 4 binnen resterende contractperiode (1 september 2025). Hierin worden ook de onderaannemers meegenomen.

Uitleg Veiligheidsladder


Veiligheid in de praktijk

Doel

Als Synfra-partijen willen we dat onze medewerkers te allen tijde gesteund worden in het navolgen en in de praktijk brengen van (bedrijfs)eigen veiligheidsbeleid zodanig dat de doelstelling – geen ongelukken en incidenten – maximaal wordt ondersteund.

Synfra levert een bijdrage aan een veiligere werkomgeving door een faciliterende en verbindende rol op zich te nemen tussen de bedrijven die in de ondergrondse infrastructuur samenwerken en elkaar daar letterlijk tegen komen.

Hierdoor vergroten we een gelijkgestemd hoog veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers door binnen onze gezamenlijke activiteiten een gedragen en eensluidend veiligheidsniveau te bereiken op het vlak van voorbeeldgedrag, veiligheidsleiderschap en veiligheidsnormering.

Actueel
In de praktijk

De netbeheerders en aannemers doen er alles aan om het werk veiliger te maken.

Het lokaliseren van kabels en leidingen:
Onderstaande toolboxen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van incidenten:

Lees volledig bericht >


Veiligheidscultuur stimuleren

Als het gaat om veiligheid, wegen onzichtbare factoren vaak het zwaarst. Want wat heb je aan een helm als mensen ‘m niet opdoen, regels die niet worden nageleefd of bordjes waar niemand naar kijkt. Het belang zien van veiligheidsmaatregelen, het bespreekbaar maken van onveilig gedrag en het geven van het goede voorbeeld zijn de basis voor het succes van elke maatregel of tool. Gedrag dus. En een cultuur die goed gedrag bevordert.

Op de website debouwmaakthetveilig.nl biedt Bouwend Nederland praktische informatie over veiligheid in het algemeen en specifiek gericht op veiligheidscultuur.

Naar veilig.debouwmaakthet.nl >


Toolboxen BEI-BLS

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning (BEI-BLS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor laagspanning van Netbeheerders. De BEI-BLS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

Naar toolboxflyers >


Leren van incidenten, bekijk de nieuwe flyers

Bron: Bouwend Nederland. U wordt doorgestuurd naar de site van Bouwend Nederland.

 

Geïsoleerde tangen en stootijzers

 

Loopbruggen Baas B.V.

 

Veilig knippen waterleidingen

Ongewenste gebeurtenissen in de praktijk

Taboe doorbreken

In het melden van een ongewenste gebeurtenissen is gelukkig de laatste jaren een sterke stijging zichtbaar. Melden moet namelijk niet aanvoelen als een taboe, maar juist iets positief zijn, omdat we samen werken aan veilig thuis komen. Dit maakt dat we in de toekomst soortgelijke gebeurtenissen kunnen voorkomen en dat we van elkaar kunnen leren. Er heerst helaas nog wel een taboe op het stilleggen van werkzaamheden. De tijdsdruk is vaak hoog en het kost geld. Toch stimuleren we juist om conform de procedures werkzaamheden stil te leggen. Bij aanzienlijk wat incidenten zie je dat dat helaas niet gebeurd is.

Onderstaande voorbeelden geven de positieve gevolgen van het melden van een ongewenste gebeurtenis aan.

Voorbeeld Enexis

 

Veiligheid Brabant Water