Veiligheid bij Synfra

Synfra heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Samen met netbeheerders en aannemers werken we aan een zo veilig mogelijke werk- en leefomgeving. Het beleid bepalen de bedrijven zelf, echter proberen wij hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Synfrapartners streven naar 0 veiligheidsincidenten. Indien er toch incidenten zijn, streven we naar een maximaal leereffect.

Veiligheid in de praktijk

Actueel

Risico-regelreflex

“Direct veiligheidsmaatregelen treffen.” Dat is de reactie van organisaties en de overheid op incidenten. Natuurlijk in de hoop om het risico snel te reduceren. Maar werkt het ook? Onderzoeksgroep Crisislab onderzocht of en hoe de risico-regelreflex optreedt in het veiligheidsbeleid van aannemers en opdrachtgevers in de (petro)chemische industrie. Want in de procesindustrie is de risico-regelreflex een serieus probleem. Lees hier meer over de risico-regelreflex en vier tips voor de ketenpartijen in de procesindustrie om de risico-regelreflex te beteugelen.

4 tips om reactie veiligheidsincidenten te beteugelen


Innovatieve voorbeelden
De netbeheerders en aannemers doen er alles aan om het werk veiliger te maken.

Loopbruggen Baas B.V.

Veilig knippen waterleidingen
Ongewenste gebeurtenissen in de praktijk

Taboe doorbreken

In het melden van een ongewenste gebeurtenissen is gelukkig de laatste jaren een sterke stijging zichtbaar. Melden moet namelijk niet aanvoelen als een taboe, maar juist iets positief zijn, omdat we samen werken aan veilig thuis komen. Dit maakt dat we in de toekomst soortgelijke gebeurtenissen kunnen voorkomen en dat we van elkaar kunnen leren. Er heerst helaas nog wel een taboe op het stilleggen van werkzaamheden. De tijdsdruk is vaak hoog en het kost geld. Toch stimuleren we juist om conform de procedures werkzaamheden stil te leggen. Bij aanzienlijk wat incidenten zie je dat dat helaas niet gebeurd is.

Onderstaande voorbeelden geven de positieve gevolgen van het melden van een ongewenste gebeurtenis aan.

Voorbeeld Enexis

 

Veiligheid Brabant Water