Veiligheid bij Synfra

Synfra heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Samen met netbeheerders en aannemers werken we aan een zo veilig mogelijke werk- en leefomgeving. Het beleid bepalen de bedrijven zelf, echter proberen wij hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Synfrapartners streven naar 0 veiligheidsincidenten. Indien er toch incidenten zijn, streven we naar een maximaal leereffect.

Veiligheid in de praktijk

Doel

Als Synfra-partijen willen we dat onze medewerkers te allen tijde gesteund worden in het navolgen en in de praktijk brengen van (bedrijfs)eigen veiligheidsbeleid zodanig dat de doelstelling – geen ongelukken en incidenten – maximaal wordt ondersteund.

Synfra levert een bijdrage aan een veiligere werkomgeving door een faciliterende en verbindende rol op zich te nemen tussen de bedrijven die in de ondergrondse infrastructuur samenwerken en elkaar daar letterlijk tegen komen.

Hierdoor vergroten we een gelijkgestemd hoog veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers door binnen onze gezamenlijke activiteiten een gedragen en eensluidend veiligheidsniveau te bereiken op het vlak van voorbeeldgedrag, veiligheidsleiderschap en veiligheidsnormering.

Actueel

Boek 'Geef veiligheid wortels'

Hoe zorg je voor een veilige omgeving in de waan van de dag en op een uitdagend speelveld van regels? Auteur en gedragsveiligheidsdeskundige Annemarie Timmermans wil met het boek 'Geef veiligheid wortels - Wie zich veilig voelt durft alles', veiliger en gezonder werken stevige wortels geven. Dit praktische en inspirerende boek is bedoeld voor leidinggevenden waarbij preventie een grote rol speelt in de dagelijkse werkzaamheden.

Meer over het boek 'Geef veiligheid wortels'


Life Saving Rules Enexis Groep

Enexis Groep wil géén ongevallen. Dat is de kern van hun veiligheidsbeleid. Uit zorg voor elkaar, zodat ieder van Enexis Groep na een werkdag weer gezond thuiskomt, is een heldere ambitie opgesteld. Medewerkers worden gestimuleerd om veiligheid als hun eerste prioriteit te maken. Enexis Groep: "Alleen dan realiseren we wat in onze slogan staat: Veiligheid zet ik op 1. Gezond weer thuis, daar zorg je samen voor."

Life Saving Rules


Risico-regelreflex

“Direct veiligheidsmaatregelen treffen.” Dat is de reactie van organisaties en de overheid op incidenten. Natuurlijk in de hoop om het risico snel te reduceren. Maar werkt het ook? Onderzoeksgroep Crisislab onderzocht of en hoe de risico-regelreflex optreedt in het veiligheidsbeleid van aannemers en opdrachtgevers in de (petro)chemische industrie. Want in de procesindustrie is de risico-regelreflex een serieus probleem. Lees hier meer over de risico-regelreflex en vier tips voor de ketenpartijen in de procesindustrie om de risico-regelreflex te beteugelen.

4 tips om reactie veiligheidsincidenten te beteugelen


Innovatieve voorbeelden
De netbeheerders en aannemers doen er alles aan om het werk veiliger te maken.

Loopbruggen Baas B.V.

Veilig knippen waterleidingen
Ongewenste gebeurtenissen in de praktijk

Taboe doorbreken

In het melden van een ongewenste gebeurtenissen is gelukkig de laatste jaren een sterke stijging zichtbaar. Melden moet namelijk niet aanvoelen als een taboe, maar juist iets positief zijn, omdat we samen werken aan veilig thuis komen. Dit maakt dat we in de toekomst soortgelijke gebeurtenissen kunnen voorkomen en dat we van elkaar kunnen leren. Er heerst helaas nog wel een taboe op het stilleggen van werkzaamheden. De tijdsdruk is vaak hoog en het kost geld. Toch stimuleren we juist om conform de procedures werkzaamheden stil te leggen. Bij aanzienlijk wat incidenten zie je dat dat helaas niet gebeurd is.

Onderstaande voorbeelden geven de positieve gevolgen van het melden van een ongewenste gebeurtenis aan.

Voorbeeld Enexis

 

Veiligheid Brabant Water