Veiligheid bij Synfra

Synfra heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Samen met netbeheerders en aannemers werken we aan een zo veilig mogelijke werk- en leefomgeving. Het beleid bepalen de bedrijven zelf, echter proberen wij hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Synfrapartners streven naar 0 veiligheidsongevallen. Indien er toch iets gebeurt, streven we naar een maximaal leereffect.

Deel jullie veiligheidsinitiatieven met ons

Veiligheid in de praktijk

Doel

Als Synfra-partijen willen we dat onze medewerkers te allen tijde gesteund worden in het navolgen en in de praktijk brengen van (bedrijfs)eigen veiligheidsbeleid zodanig dat de doelstelling – geen ongelukken en incidenten – maximaal wordt ondersteund.

Synfra levert een bijdrage aan een veiligere werkomgeving door een faciliterende en verbindende rol op zich te nemen tussen de bedrijven die in de ondergrondse infrastructuur samenwerken en elkaar daar letterlijk tegen komen.

Hierdoor vergroten we een gelijkgestemd hoog veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers door binnen onze gezamenlijke activiteiten een gedragen en eensluidend veiligheidsniveau te bereiken op het vlak van voorbeeldgedrag, veiligheidsleiderschap en veiligheidsnormering.

Voorbeelden in de praktijk

De netbeheerders en aannemers doen er alles aan om het werk veiliger te maken.

Geïsoleerde tangen en stootijzers

 

Loopbruggen Baas B.V.

 

Veilig knippen waterleidingen

Ongewenste gebeurtenissen in de praktijk

Taboe doorbreken

In het melden van een ongewenste gebeurtenissen is gelukkig de laatste jaren een sterke stijging zichtbaar. Melden moet namelijk niet aanvoelen als een taboe, maar juist iets positief zijn, omdat we samen werken aan veilig thuis komen. Dit maakt dat we in de toekomst soortgelijke gebeurtenissen kunnen voorkomen en dat we van elkaar kunnen leren. Er heerst helaas nog wel een taboe op het stilleggen van werkzaamheden. De tijdsdruk is vaak hoog en het kost geld. Toch stimuleren we juist om conform de procedures werkzaamheden stil te leggen. Bij aanzienlijk wat incidenten zie je dat dat helaas niet gebeurd is.

Onderstaande voorbeelden geven de positieve gevolgen van het melden van een ongewenste gebeurtenis aan.

Voorbeeld Enexis

 

Veiligheid Brabant Water