Veiligheidsladder

De vijf treden van de Veiligheidsladder

In september 2021 zijn de nadere overeenkomsten en de daarbij uitgesproken ambities officieel bekrachtigd door alle partners. Voor de ambities op het gebied van veiligheid zijn initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsklimaat. Hieruit zijn de volgende doelstellingen gekomen:

Implementatie en behalen van veiligheidsladder niveau 3, uiterlijk 1 september 2022 door alle aannemers en netwerkbedrijven. De certificeringsplicht geldt voor alle netwerkbedrijven en contractaannemers.

Ambitie om door te groeien naar niveau 4 binnen resterende contractperiode (1 september 2025). Hierin worden ook de onderaannemers meegenomen.

Safety Culture Ladder

De Veiligheidsladder, ook wel de Safety Culture Ladder genoemd, kent vijf treden die elk de ontwikkelingsfase aangeven waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Het is een beoordelingsmethodiek om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als hulpmiddel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om steeds meer bewust veilig te werken en veiligheid bespreekbaar te maken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn en hoe veiliger het klimaat is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Waarom de Veiligheidsladder?

Al jaren staat veiligheid bij Synfra op 1. Met de Veiligheidsladder is er een middel waarmee ook daadwerkelijk het veiligheidsniveau per organisatie gemeten kan worden. Daarnaast wordt de beoordeling ook steeds belangrijker in aanbestedingen.

Veiligheidsladder-Synfra-2022-1-2048x1795

Trede 5: Vooruitstrevend

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, net als kosten, kwaliteit en levertijd. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers, ze zijn niet anders gewend. Veiligheid wordt steeds in relatie gezien met andere doelen en ontwikkelingen in de keten. Iedereen is zich er steeds van bewust dat er altijd iets fout kan gaan.

Trede 4: Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. De mensen staan centraal en er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn. Daarbij worden medewerkers aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Als er ongelukken gebeuren is de vraag ‘waarom was het logisch om het zo te doen?’ en ‘is er aandacht voor de omstandigheden waarin het werk moet worden gedaan?’. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruit gedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid: ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Gelijkwaardigheid en samenwerken in de keten wordt als belangrijk gezien om gezamenlijk te kunnen groeien.

Trede 3: Berekenend

Veiligheidsregels en statistieken worden belangrijk gevonden. Het bedrijf stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert het mij op?’ Veiligheid wordt vooral gezien als het naleven van regels en wetten. In de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers staan de contracten en KPI’s centraal (compliance).

Trede 2: Reactief

Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandering van gedrag is vaak ad hoc en van korte duur.

Trede 1: Pathologisch

Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’ (zorgen dat je niet “gepakt” wordt). In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag.

Kennis delen

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder of sparren met iemand over dit onderwerp, laat het ons weten via info@synfra.nl