17 mei 2018nieuws

De verduurzaming met als hoofdthema het terugdringen van de CO2-uitstoot, is in volle gang. Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rondom de wet VET (Voortgang Energie Transitie). Recent is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. Belangrijke verandering voor ons is dat de ‘aansluitplicht Gas’ voor nieuwbouw ten behoeve van kleinverbruik, (t/m G25), komt te vervallen. De minister heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat met ingang van 01-07-2018 de wet van kracht zal worden. Momenteel wordt nog gewerkt aan een Ministeriële Regeling (MR) hieromtrent.

Het wegvallen van de ‘aansluitplicht Gas’ betekent in het kort dat vanaf de ingangsdatum 01-07-2018 bij nieuwbouw geen gasaansluitingen meer gemaakt mogen worden, tenzij…!! En juist dat woord “tenzij” betekent vooral voor gemeenten dat zij moeten onderbouwen waarom een bepaalde wijk of woning “toch nog” op het gasnet moet worden aangesloten. Dergelijke besluiten moeten aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt) gemeld worden ten behoeve van een openbaar register.

Daarnaast is het overgangsrecht erg belangrijk. Voor nieuwbouw waarvoor op 30 juni 2018 reeds een bouwvergunning is aangevraagd blijft de aansluitplicht gelden.

Binnen Synfra zullen we samen met de aannemers onderzoeken wat de consequenties zijn van dit besluit komende contractperiode.